Venedig

Pastell auf Postkarte, 10 x 15 cm

60,00 €