Venedig

Pastell auf Postkarte, 15 x 10 cm

60,00 €